Cvičení BPĚSQ 21. 11 . 2018

Dle předchozí domluvy proběhne cvičení z předmětu BPĚSQ 21. 11. 2018 na školním pozemku. V případě intenzivního deště bude cvičení realizováno na učebně. Sněžení na překážku plánovaných činností není.

Výuka dr.Morris

Vážení studenti,
v týdnu od 19. do 23. listopadu 2018  odpadá veškerá výuka dr. Morris.
Studenti rozšiřujícího studia budou mít v rozvrhovaném termínu v pátek 23. 11. předmět Botanika – vyšší rostliny s dr. Hradílkem (viz aktualizovaný rozvrh).
Děkujeme za pochopení.

Změna v rozsahu praxí – KPX1Q, PX1Q

Vážené studentky a studenti,

dovolujeme si vás upozornit na změnu v rozsahu souvislé odborné praxe 1:

Student/ka dvouoborové kombinace absolvuje min. 5 náslechů v hodinách přírodopisu a 7-10 výstupů v hodinách přírodopisu.

Studenti, kteří mají v kombinaci speciální pedagogiku či muzejnictví (popř. další neučitelské obory), a pedagogickou praxi z přírodopisu tak vykonávají pouze v jednom akademickém roce, jsou povinni  tuto vykonat v rozsahu min 8 náslechů a 24 výstupů.

Kompletní pokyny naleznete zde:  Souvislá odborná praxe 1

Jitka Kopecká

Cvičení BPOAQ

Vážení,

připomínám změnu termínu cvičení z předmětu BPOAQ ze dne 19. 11. 2018 v době 13:15-14:45hod. Cvičení bude realizováno ve čtvrtek 22. 11. 2018 v době 13:00-15:00hod. ve Vlastivědném muzeu.  Čtvrteční skupina (dle platného rozvrhu: 22. 11. 2018; 11:30-13:00hod.) má termín cvičení nezměněn, avšak cvičení bude také realizováno ve Vlastivědném muzeu.

Cvičení BPOAQ

Vážení,

připomínám změnu termínu cvičení z předmětu BPOAQ ze dne 19. 11. 2018 v době 11:30-13:00hod. Cvičení bude realizováno dnes 14. 11. 2018 v čase 15:00-16:30hod. ve Vlastivědném muzeu.

Výuka Kpř/AZSPQ

Vážení studenti,

náhradní výuka předmětu  Základů správního práva dr. Máchy  proběhne ve  čtvrtek 22. 11.  2018  na učebně 3.03 v době od 9,45 -13 hodin.

Zadávání kvalifikačních prací

Vážení studenti,
v příloze  naleznete odkaz  : Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat bakalářských a magisterských vysokoškolských kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc, kde je detailně popsán postup.

Zrušení výuky

Vážení studenti,

v tomto týdnu od 12. 11. do 16. 11. 2018 odpadá všechna výuka dr. Morris.

Děkuji za pochopení.

Výuka BGEQ, BGEOQ v pondělí 12.11.2018

Vážené studentky a studenti,

v době konání děkanského volna (11:00 až 13:00) bude výuka cvičení z geologie normálně probíhat. Studenti, kteří se chtějí setkání akademické obce v uvedené době zúčastnit, budou samozřejmě z docházky na cvičení omluveni.

J. Kopecká

Kpř/AOP1Q + Kpř/AOP2Q

Vážení studenti,

v příloze naleznete aktuální Smlouvu o zajištění praxe studentů AE.

Smlouva-praxe_PdF_VZOR_Olomouc2018Katedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181