Opětovné zapsání rozvrhové akce

Vážené studentky, Vážení studenti,

při opakovaném zápisu předmětu v rozvrhu využijte pouze rozvrhovou akci určenou pro tento případ, plně respektujte poznámky u jednotlivých rozvrhových akcí! V případě zápisu do standardního termínu rozvrhové akce blokujete místo svým kolegům a dochází tak k celé řadě navazujících problémů, které je třeba následně řešit. Svým zodpovědným přístupem ušetříte čas   nejen sobě a svým klegům, při nápravě organizačních nesrovnalostí, ale i všem pracovníkům, kteří se daným problémem musí zabývat!

Děkujeme za pochopení!

Zkouškové termíny – J. Kopecká

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k počtu vypsaných řádných termínů pro jednotlivé skupiny mých předmětů již do konce června ani v průběhu prázdnin žádné další vypisovat nebudu. Opravné termíny budou vypsány s dostatečným předstihem na konec srpna až začátek září – sledujte prosím STAG.

Jitka Kopecká

TERÉNNÍ PRAKTIKUM Z NIŽŠÍCH ROSTLIN

Předmět “Terénní praktikum z nižších rostlin” (KPŘ/BTPNR, KPŘ/MTEPR) proběhne formou terénní blokové výuky v úterý 28. 6. 2016. Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru.

Jana Štěpánková

Terénní cvičení z NR 2016

KPŘ/BKPĚC Kurz pěstitelských prací

Prosím studenty, kteří v letním semestru 2016 absolvovali Kurz pěstitelských prací, aby si u dr. Morris vyzvedli přeplatek zálohy ve výši 30 Kč/os.

Kurz pěstitelských prací KKPĚ 27. 5. 2016

Dne 27. 5. bude v době 8:00-14:45hod uskutečněna praktická výuka předmětu KKPĚ na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Součástí zázemí školního pozemku je šatna i sociální zařízení.

Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, aj. Proto je bezpodmínečně nutné používat  pracovní oděv a obuv. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku.

V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Účast na kurzu je povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení (posoudí vyučující) nebo předmět absolvovat v následujícím akademickém roce!

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast, a po instruktáži správně realizovaná činnost na školním pozemku.

Kurz pěstitelských prací zajišťuje: Ing. Pavlína Škardová, Oldřich Štěpánek

Komplexní cvičení v terénu (30. 5. – 3. 6. 2016)

Vážené studentky a studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia,

v přiloženém souboru naleznete podrobné informace ke Komplexnímu cvičení v terénu (KPŘ/MCVK) – program cvičení spolu s krátkými textovými upoutávkami na zajímavá místa, která hodláme navštívit. Týdenní cvičení je koncipováno jako pět jednodenních exkurzí – každý den budeme společně vyrážet z Olomouce objednaným autobusem (příp. vlakem) a do Olomouce se budeme týž den také vracet.

Na viděnou se těší Anežka Holcová Gazárková a Jana Štěpánková

Informace studentům předmětu zoologie strunatců

Přednáška i cvičení se zítra t.j. 11. 5. 2016 ruší z důvodu uděleného děkanského volna.

Cvičení v terénu (KCVT) pro 1.roč. kombin. studia přírodopisu

Studentky a studenti,

cvičení v terénu 20.5.2016 proběhne v Olomouci ve  Smetanových sadech a geoparku u Přírodovědecké fakulty na tř.17. listopadu. Sraz 8-8.15 na Purkrabské ul.

Vránová

Zkouška KGPZ 29. 4. 2016

Vážení studenti,

vzhledem k poradě na hlavní budově PdF se posune začátek zkoušky z předmětu KGPZ. Dle předběžného odhadu cca na 10 hod. Vyčkejte mého příchodu.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

Harmonogram Kurzu pěstitelských prací BKPĚC 2. – 6. 5. 2016

  1. Ve dnech 2. 5. – 3. 5. a 6. 5. bude uskutečněna praktická výuka na školním pozemku – zahrada Pedagogické fakulty, Dlouhá 15, Olomouc – Lazce. Sraz bude vždy v 8:00 hod. ráno. Náplní praktické výuky bude práce s kulturními rostlinami – setí, pikýrování, sázení, odplevelování, roubování aj. Proto je bezpodmínečně nutné pracovat v pracovním oděvu a obuvi. Doporučené pomůcky – rukavice, sluneční brýle (za pěkného slunečného počasí), pokrývka hlavy. Dále doporučuji pamatovat na přiměřenou zásobu tekutin a potravin pro osmi hodinový pobyt na školním pozemku. V areálu je k dispozici sociální zařízení a šatna.

 

  1. V rámci kurzu se uskuteční ve dnech 4. 5. – 5. 5. exkurze. V průběhu těchto dnů budou navštívena muzea (s potravinářskou tematikou), osivářská firma a zemědělsko-ekologické centrum.

4. 5. středa – Loštice

Přesun z Olomouce do Loštic

K přesunu je možné využít vlakový spoj Olomouc – Moravičany odjezd z Olomouce hl. n. v 8:30 hod. (příjezd do Moravičan 8:56 hod.); dále autobusový spoj Moravičany žel. st. – Loštice odjezd z Moravičan 9:05 hod. (příjezd do Loštic 9:14 hod.) či jakoukoliv jinou možnost přepravy dle Vašich individuálních možností; avšak je nutné se dostavit v 9:15 hod. na náměstí v Lošticích, kde bude zahájena školní akce.

Následovat bude hromadný přesun do Památníku Adolfa Kašpara. Zde bude zhlédnuta krátkodobá výstava ze sbírek VM Šumperk „Od zrníčka k bochníku“ věnovaná chlebu a lidské práci, která s jeho přípravou souvisí – např. příprava půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba (součástí je i krátká filmová projekce). Následovat bude prohlídka expozice o Adolfu Kašparovi, knižním ilustrátorovi, který zde v letech 1911 – 1932 trávil se svou rodinou letní období.

Dále bude navštíveno Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., jehož expozice se věnuje minulosti a současnosti výroby tvarůžků. Stálá expozice zahrnuje filmovou projekci výrobního procesu, prohlídku dobových nástrojů a pomůcek výroby s komentovaným výkladem; po absolvování prohlídky muzea je možnost zakoupení firemních produktů.

Následně bude školní akce ukončena a k návratu do Olomouce je možno využít těchto spojů:

autobusová doprava z náměstí v Lošticích do Moravičan 12:40 hod. – 12:49 hod.;

nebo 13:40 hod. – 13:49 hod.

dále vlaková doprava Moravičany – Olomouc 13:00 hod. – 13:22 hod.;

nebo 14:00 hod. – 14:22 hod.

5. 5. čtvrtek – Smržice, Bystřice nad Pernštejnem

Sraz 8:20 hod.: Olomouc Tržnice, 8:30 hod. odjezd autobusem na exkurzní trasu Smržice, Bystřice nad Pernštejnem. Předpokládaný návrat do Olomouce kolem 18:00 hod.

Během dne bude realizována, nejdříve prohlídka prostor soukromé české společnosti SEMO a. s. Smržice s odborným výkladem zaměřeným na oblast zájmu firmy, šlechtění rostlin, čištění a posklizňové úpravy osiv, balení. Možnost nákupu hobby balení osiva v podnikové prodejně.

Dále bude navštíveno zemědělsko-ekologické Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem, které se skládá z několika návštěvnických částí – Panského dvora, Horácké vesnice, Pivovaru, farmy a jízdárny Eden a ekopavilonu. Prohlídka všech částí bude komentovaná průvodcem a na závěr si bude možno expozici podle vlastního zájmu ještě prohlédnout samostatně (mimo Pivovar), případně si vyzkoušet některé z nabízených aktivit.

Zálohově bude proti podpisu na plánovanou exkurzi vybráno 500,- Kč/osobu – z této částky bude hrazena autobusová doprava Olomouc – Smržice – Bystřice nad Pernštejnem a zpět, poplatky a vstupné. Záloha nezahrnuje cestovné Olomouc – Loštice a zpět.

Zálohu prosím uhraďte na sekretariátu paní Pazdírkové ve čtvrtek 21. 4. v době 9:30 – 10:00 hod., nebo ve středu 27. 4. v době 14:30 – 15:00 hod.; případně v pondělí 2. 5. Po ukončení výuky na školním pozemku. Případný přeplatek bude, osobně proti podpisu, po veškerém vyúčtování neprodleně vrácensledujte prosím aktuality na webových stránkách katedry.

 Účast na kurzu je pro zapsané studenty povinná. Omluvit se lze pouze na základě lékařského potvrzení, a v tomto případě je nutné stanovit náhradní termín cvičení, či opětovné zapsání předmětu v následujícím akademickém roce!!! Nezbytnou součástí kurzu je dále vedení záznamu o jeho průběhu – jedná se o výukový program s řadou teoretických informací navazujících na praktickou činnost, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné zvládnutí předmětu Pěstitelství ve 3. ročníku! Deník Kurzu pěstitelských prací bude odevzdán po jeho ukončení ke kontrole!

Naprosto nezbytnou výbavou je pak dobrá nálada, maximální pracovní nasazení a případně chuť k překonání norem výkonnostních tabulek. V případě nepříznivého počasí bude aktuálně stanoven za plánované aktivity na školním pozemku náhradní program.

Kurz bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutné: 100% účast, znalost teoretických informací z průběhu kurzu, kvalitně odvedená práce na školním pozemku, schválení obsahu deníku kurzu a reprezentativní vystupování během exkurzí!

 Kurz pěstitelských prací zajišťují:

Ing. Pavlína Škardová, Ph.D. (vedoucí kurzu)

Mgr. Monika Morris, Ph.D.

doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.