Informace pro studenty

Milí studenti,

dne 22.3.2019  proběhne avizovaná exkurze k udržitelnému rozvoji (EXKUR, MXKUQ), sraz 7:50  u Jupitorovi kašny. Exkurze se bude konat v obchodě Bez Obalu, pro případný nákup si vezměte krabičky na potraviny, látkové/papírové/igelitové pytlíky, sklenice nebo plechovky.

Těším se MNO

Otázky ke SZZ.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální otázky ke SZZ pro letní termín SZZ (květen/červen 2019) a podzimní termín SZZ (srpen/září 2019) jsou dostupné na nových webových stránkách katedry:

https://www.pdf.upol.cz/kpr/studium/statni-zaverecne-zkousky/

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KPŘ/MKŘEQ

Vážení,

výuka předmětu KPŘ/MKŘEQ Řez ovocných dřevin v kombinované formě magisterského studijního programu dne 12. 4. 2019 v době 15:00 – 16:30hod. bude realizována na školním výukovém pozemku Pedagogické fakulty (Dlouhá 15, Olomouc – Lazce). Pro výuku na školním pozemku je třeba počítat s pracovním oděvem a pevnou pracovní obuví. Nezbytným vybavením jsou také tenké rukavice, pro ochranu rukou při práci s kovovými nůžkami za nízkých teplot vzduchu. Zázemí zahrady je vybaveno nejen nezbytným nářadím, ale i šatnou a sociálním zařízením. Pokud někdo již řez dřevin na vlastním pozemku aplikujete a máte své osvědčené zahradnické nůžky, můžete je samozřejmě použít ve výuce.

Předmět bude zakončen zápočtem, pro jehož udělení je nutná 100% účast a kvalitně odvedená práce během praktické výuky.

KPŘ/MKŘEQ

Vážené studentky, Vážení studenti,

upozorňuji Vás na skutečnost, že předmět KPŘ/MKŘEQ Řez ovocných dřevin s časovou dotací 2 výukových hodin rozvrhovaný v termínu 12. 4. 2019 15:00 – 16:30hod je určen výhradně studentům kombinovaného studia!

Informace studentům

Další část exkurze k udržitelnému rozvoji (EXKUR, MXKUQ), pro studenty denního studia proběhne 22.3.2019 v prodejně Bez Obalu. Sraz bude na Dolním náměstí v 7.50 u Jupiterovy kašny.

MNO

PONDĚLÍ 8. 4. 2019 EXKUR/MXKUQ: EXKURZE K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI (2)

Celková platba exkurze k udržitelnému rozvoji dne 8. 4. 2019 včetně zpáteční vlakové jízdenky (RegioJet):

Studenti s nahlášenou slevou jízdného: 261,- (vstupné + doprava)

Studenti bez slevy na jízdném: 358,- (vstupné + doprava)

Příslušnou částku je nezbytné uhradit osobně dr. Morris do 15. 3. 2019 do 14 hod. O provedené platbě bude vystaven příjmový doklad.

Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor, 3. ročník, kombinované studium

Rozvrhové akce dne 8. 3. 2019 budou upraveny následovně:

8:00 – 11:15 hod. KPŘ/AKZGD Základy geografických disciplín; RNDr. Martin Jáč, Ph.D.

11:30 – 18:15 hod. KPŘ/AKOQ Ochrana přírody; Mgr. Monika Morris, Ph.D.

 

 

Zápočet z didaktiky KPŘ/KDIKQ, KDIK

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že nemohu garantovat svou přítomnost na pracovišti dne 8. 3. 2019 (10:00), realizace zápočtu z didaktiky je nejistá. Z uvedeného důvodu mi buď v poště na katedře zanechejte příslušné materiály, nebo se zapište do STAGu na náhradní termín.

Děkuji za pochopení.

Monika Morris

výuka doc. Málková

Vážené studentky a studenti,

z důvodu nemoci odpadá výuka doc. Málkové v pondělí 4. března a úterý 5. března 2019 v prezenčním studiu. Veškerá výuka bude nahrazena po domluvě s vyučující. Děkujeme za pochopení.

Informace studentům

Vážení a milí studenti,

níže jsou uvedeny kontakty na organizace, kde mohou studenti ekologie vykonávat 10 denní odbornou praxi v rámci projektu EnviTRIO „Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice“.

Ta se nachází zejména v chráněných územích ležících v příhraničním území ČR/PL.

S vedoucími pracovníky správ CHKO je předem domluveno, že se Vám budou odborníci v průběhu praxe věnovat. Máte možnost získat informace nejen teoretické k práci správ chráněných území (k udělování výjimek, správní řízení, dotace, práce s veřejností aj., ale zejména poznat přímo v terénu konkrétní monitoring a management v ochraně druhové a biotopové diverzity, dopady nadměrné turistické zátěže, kůrovcovou kalamitu atd.

Stáže v LS 2019 jsou určeny pro 10 studentů.

Pro studenty ze vzdálených míst bude možné přispět na dopravu, ubytování i stravování.

1. Správa CHKO Beskydy

Mgr. František Jaskula (vedoucí SCHKO) tel. 571654293, 602490933

Nádražní 36, Rožnov p. R. 75651

pracovník vedoucí praxi: Mgr. Miroslav Kubín (miroslav.kubin@nature.cz), zoolog, polovina Zaměření praxe teorie, druhá část na projektu „Ryby a bagry“, jednotlivě či skupina tří studentů

(ubytování v hotelu Bečva)

2. CHKO Jeseník

Mgr. Petr Šaj (vedoucí SCHKO) tel. 724 800 937

Šumperská 93, 790 01 Jeseník pracovník vedoucí praxi: Mgr. Jindřich Chlapek (jindrich.chlapek@nature.cz), zástupce vedoucího, botanika, krajinotvorné programy, vodní hospodářství

Plán: povolování staveb, péče o lesní a nelesní biotopy i speciální opatření na podporu chráněných druhů, problematika kůrovce, komunikace s veřejností, monitoring. Může se zapojit více studentů (ubytování standardně vybavené inspekční pokoje, najednou 2 studenti)

3. CHKO Orlické hory

Ing. David Rešl (vedoucí SCHKO) tel. 494539546, 602522149 (david. resl@nature.cz)

Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Do vedení praxe se zapojí více odborných pracovníků, témata jak teoretická, tak práce v terénu, velká pozornost věnována antropickým vlivům, ochraně biodiverzity (zejména mokřadů)

(ubytování až 8 studentů na terénní chatě na hřebenech Orlických hor blízko Masarykovy chaty)

4. CHKO Broumovsko

Ing. Hana Heinzelová (zástupce vedoucího SCHKO), zemědělství, tel: 491549022, 728253366

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Na vedení praxe se bude podílet více pracovníků, dle potřeb SCHKO a zájmu studentů,

praxe pro jednotlivce i malé skupiny (ubytování dle dohody)

5. Na území Krkonoš

RNDr. Milan Macháček, autorizovaná osoba k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. č.j. 2882/ENV/17 154/630/17 ze dne 17.1.2017, č.j. MZP/2018/610/3550 ze dne 14.12.2018 a čj. 90668/ENV/16 ze dne 12.1.2016

Holíkova 3834/71; 586 01 Jihlava, tel: +420 603 891 284, ekoex@post.cz

Všechna pracoviště uvádí, že je nutné reagovat co nejdříve pro zájem studentů z jiných VŠ.

Pokud máte v r. 2018/2019 praxi již zajištěnou, předběžně si rezervujte pro další školní rok!

Zájemci nechť se hlásí na mail: jitka.malkova@upol.cz

29.1.2019 Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc. (garant aktivity)Katedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181