M. Morris: Zkouškové termíny

Vážení studenti,

poslední termíny zkoušek mnou garantovaných předmětů jsou dostupné ve STAGu. Větší počet termínů pro akademický rok 2016/2017 již nebude vypsán.

MM

UČITELSTVÍ PŘÍRODOPISU Mgr. – Souvislá odborná praxe – PX1Q, KPX1Q, PX2Q, KPX2Q

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k přezkratkování a změně názvu předmětu z původního Souvislá pedagogická praxe 1, 2 (MSPP1, MSPP2, MKPP1, MKK2) na Souvislou odbornou praxi 1, 2 (PX1Q, PX2Q, KPX1Q, PQX2Q) si Vás dovoluji upozornit, že pravidla pro udělení zápočtu pro výše uvedené předměty zůstávají stejné. Najdete je na stránkách naší katedry zde: http://new2.kbi.upol.cz/denni-a-kombinovane-studium/praxe/ ještě pod původními názvy a zkratkami.

Studenty kombinovaného studia si dovoluji dále upozornit, že odevzdání požadovaného portfolia je povinné bez výjimky.

Dále si Vás dovoluji upozornit, abyste při komunikaci ohledně udělení zápočtu z výše uvedených praxí vždy uváděli zkratku předmětu. V případě předmětů MSPP1, MKPP1, PX1Q a KPX1Q, kontaktujte J. Kopeckou, v případě MSPP2, MKPP2, PX2Q a KPX2Q M. Morris.

Jitka Kopecká, metodik pedagogických praxí

Terénní praktikum z nižších rostlin – 2. část

 

Všem účastníkům Terénního praktika z nižších rostlin (KPŘ/BTPNR, BTPNQ, MTEPR):

2. (laboratorní) část praktika se uskuteční ve středu 28. 6. 2017 od 9:30 hodin v zoologické učebně (číslo 3.23). Její náplní bude především mikroskopování vzorků řas získaných na rašeliništi v rámci předchozí exkurze. Tato část by měla být ukončena do 12:00 hodin.

Zdraví Jana Štěpánková

 

Terénní praktikum z nižších rostlin

Vážení účastníci “Terénního praktika z nižších rostlin” (KPŘ/BTPNQ, BTPNR, MTEPR),

právě byla naplánována výuka tohoto předmětu, která bude rozdělena do dvou bloků. První (hlavní – terénní) blok proběhne v pátek 23. 6. 2017, druhý (kratší) blok brzy poté (dle společné domluvy). Podrobné informace k této akci si, prosím, prostudujte v přiloženém souboru.

Zdraví Jana Štěpánková

Terénní praktikum z NR

Přeplatek z exkurze BKPĚQ/BKPĚC

Vážené studentky, Vážení studenti, na sekretariátu Katedry biologie je k vyzvednutí přeplatek ze zálohy na exkurzi ve výši 70,-Kč; studentky Koryťáková Anna, Linhartová Adéla, Sikorová Natálie obdrží navíc 60,-Kč, jako přeplatek za neúčast na degustaci v Čejkovicích. Uvedenou částku si prosím vyzvedněte od středy 14. 6. 2017 co nejdříve u paní Pazdírkové.

Komplexní cvičení v terénu: 30. 5. – 1. 6. 2017

Vážené studentky a studenti prezenční i kombinované formy studia,

blíží se Komplexní cvičení v terénu, která se uskuteční 30. 5. – 1. 6. 2017. V přiloženém souboru naleznete podrobný program cvičení, doplněný krátkými “lákacími” texty k jednotlivým exkurzním cílům. Věnujte mu, prosím, náležitou pozornost. Účastníky z kombinovaného studia pak prosím, aby mi po prostudování programu sdělili, kdo z nich si vybral který exkurzní den.

Zdraví a na viděnou se těší

Jana Štěpánková

Komplexní exkurze 2017

Výuka BODRC – 3. 5 . 2017

Z důvodu konání blokové výuky Kurzu pěstitelských prací v týdnu od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017 se seminář z předmětu Méně známé ovocné dřeviny (BODRC) dne 3. 5. 2017 neuskuteční.

 

Výuka předmětu Úvod do biologie 2 – KPŘ/AUB2

Vážení studenti,

závěrečné přednášky z předmětu Úvod do biologie 2 (KPŘ/AUB2) proběhnou v učebně 3.04 v následujících termínech:

Přednáška 1: úterý 2. května 11:30 – 13:00 h

Přednáška 2: úterý 2. května 17:00 – 19:00 h

Přednáška 3: středa 3. května 11:30 – 14:30 h

Martin Jáč

Terénní cvičení z geologie a biologie (ACVG) a cvičení v terénu (BCVGQ) – upozornění na vlakovou výluku!

Vážení studenti,

před okamžikem jsem zjistila, že v týdnu od 24.4 do 28.4.2017 bude probíhat nepřetržitá výluka vlakové dopravy v úseku Olomouc hl.n. – Prostějov hl. n. – všechny osobní vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Upozorňuji, že tato výluka ovlivní ranní dopravu z Olomouce na geologické exkurze na trase Čelechovice -Slatinice.

Náhradní autobusová doprava Olomouc hl. n. – Prostějov hl.n.:

buď zastávkový autobus (označení Z) – Olomouc hl. n. 7,07 – Prostějov hl.n. 7,57

nebo přímý autobus (označení P) Olomouc hl.n. 7,31-Prostějov hl.n. 7,57.

Doprava vlakem z Prostějova do Čelechovic na Hané by měla probíhat beze změn (viz harmonogram zveřejněný na stránkách katedry).

Zastávka náhradní autobusové dopravy v Olomouci hl.n. je u východu z nového podchodu, ulice Táborská.

Výlukový jízdní řád s podrobnostmi je uveden na stránkách ČD.

Š. Hladilová

Základy historické a regionální geologie – AGP

 

Vážené studentky, vážení studenti,

v týdnu od 24.4. do 28.4. 2017 jsem na terénním cvičení. Z tohoto důvodu odpadá výuka v pondělí 24.4.

Děkuji za pochopení.

J. KopeckáKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181