Pěstitelství

Ve středu  26.10. proběhne výuka Pěstitelství na učebně PU3.04.

KPŘ/MSPP2 Zápočet

Vážení studenti,

termín zápočtu k předmětu MSPP2 je ve STAGu vypsán na 1. 11. 2016 v době od 11:30 – 14:45 hod. V tomto časovém rozmezí proběhne individuální pohovor k průběhu praxe, požadavky viz instruktáž, příp. stránky KBI.

Monika Morris

KPŘ/BZOL, BZOLE, AZOLQ

Vážení studenti,

dle předchozí domluvy Vám sděluji, že opravný termín poznávacího testu ze Zoologie bezobratlých stanovuji na:

pondělí 24. 10. 2016 v 14:45 hod.

Přezkoušení se uskuteční na Katedře biologie v laboratoři zoologie – učebna č. 3.23.

Milada Bocáková
Katedra biologie
Purkrabská 2
PdF UP Olomouc

Pěstitelství 19.10.

Výuka cvičení z Pěstitelství proběhne z důvodu deštivého počasí na učebně. Tématem cvičení bude degustace zelenin, je možno si do cvičení přinést pečivo, jogurt, koření aj.

Kombinované studium – změny v rozvrhu!

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

během začátku akademického roku bylo nezbytně nutné provést několik změn v rozvrhových akcích. Harmonogram výukových dnů zůstává nezměněn, došlo pouze k přesunu některých předmětů v rámci předem stanovených dnů, viz. níže. Změny jsou navedeny v programu Stag v “poznámce” a vyvěšeny na nástěnce katedry.

Děkujeme za pochopení.

Za pracovníky katedry

Pavlína Škardová

2016/2017     3. ročník       OBOR: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
datum místo 8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15
30. 9. PU 2.25

 

KPĚS Pěstitelství  (Př) Škardová KPĚS Pěstitelství  (Př) Škardová KPĚS Pěstitelství  (Cv) Škardová KSKB Sem. K bak. Pr. Z přír. (Cv) KPĚS Pěstitelství  (Cv) Škardová
  2. 12. PU 3.12

PU 3.26

PU 2.25

 

KVY II Vyšší rostliny (Př) Hradílek 3.12 KVY II Vyšší rostliny (Př) Hradílek 3.12 KVY II Vyšší rostliny (Cv) Hradílek 3.26 KEKOK Ekologie (Př) Morris 2.25 KEKOK Ekologie (Př) Morris 2.25 KEKOK Ekologie (Cv) Morris 2.25

 

2016/2017     2. ročník       OBOR: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
datum místo 8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15
9. 12. PU 2.25

PU 3.03

PU 3.04

PU 3.23

 

AKZHG

Základy histor. a reg. geologie  (Cv) Kopecká

3.03

KMZO Méně znám. ov. dřev.  (Cv) Škardová 3.04 AKNRQ Nižší rostliny (Cv) Štěpánková 3.23 AKNRQ Nižší rostliny (Př) Štěpánková 3.25 AKNRQ Nižší rostliny (Př) Štěpánková 3.25 AKNRQ Nižší rostliny (Cv) Štěpánková 3.23
  13. 1. PU 3.26

PU 3.23

PU 2.25

 

AKVR 1 Vyšší rostliny (Př) Hradílek 2.25 AKZOQ Zool. bezobr. (Cv) Bocáková 3.23 KVY II Vyšší rostliny (Cv) Hradílek 3.26 AKZOQ Zool. bezobr. (Cv) Bocáková 3.23 KUPB Určovací praktikum z botaniky (Cv) Hradílek 3.26

 

2016/2017     1. ročník       OBOR: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
datum místo 8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15
30. 9. PU 3.26

PU 3.04

AKOB Obec. bot. a fyz. rost. (Cv) Vránová AKOB Obec. bot. a fyz. rost. (Cv) Vránová AKZP Základy práva (Př) Veselá AKZP Základy práva (Cv) Veselá
14. 10. PU beze změny
  4. 11. PU 3.26 AKCHU Chráněná území v ČR a ve světě (Př) Málková AKCHU Chráněná území v ČR a ve světě (Cv) Málková
11. 11. PU beze změny
  2. 12. PU 3.07

PU 2.25

 

EKO/YPDBS Pedologie (Př) Šarapatka 3.07 EKO/YPDBS Pedologie (Př) Šarapatka

3.07

EKO/YPDBS Pedologie (Cv) Šarapatka

3.07

AKOE Obecná ekologie (Př) Morris

2.25

AKOE Obecná ekologie (Př) Morris

2.25

AKOE Obecná ekologie (Cv) Morris

2.25

Bakalářské a diplomové semináře na katedře biologie – doporučená literatura zde ke stažení do 28.10.2016.

Vážené studentky a studenti, na níže uvedeném odkazu je možné stáhnout si tři skripta věnované problematice zpracování a napsání odborné práce, metodice vědeckého/výzkumného postupu, zpracování a analýze dat v běžně používaném programu MS Excel a dále návod jak zprávně pracovat s literaturou a citovat.

Skripta si můžete stáhnout zde:

www.uschovna.cz/zasilka/LDAY235LVG3BRI2H-36F

Jitka Kopecká

12.10. proběhne cvičení z pěstitelství na učebně

KPŘ/MDIK

Vážení studenti,

dle předešlých informací upřesňuji termín konání workshopu zaměřeného na BOV, který se uskuteční v pátek 25. 11. 2016 od 10:00 hod na Katedře biologie (původní učebna didaktiky v přízemí budovy). Praktickou dílnu povedou pracovníci vzdělávacího centra TEREZA Praha.

Monika Morris

KPŘ/EXKR kombinované studium

Vážení studenti,

v pátek 4. 11. 2016 proběhne jednodenní Exkurze k udržitelnému rozvoji s následujícím programem:

09:45 hod       Čistička odpadních vod Olomouc-Nové Sady; cca 90 min       

13:00 hod       Teplárna Olomouc; cca 60 min                                                       

Sraz v 09:35 hod u vstupu do areálu ČOV, Středomoravská vodárenská a. s., Olomouc-Nové SadySpoj z centra Olomouce autobus MHD č. 14 (odjezd zastávka Nám. Hrdinů nebo Tržnice, příjezd na zastávku Čistička).

Předpokládané ukončení akce mezi 14-15 hod.

Poznámka: oblečení a obuv vhodné pro pohyb ve venkovních prostorách či otevřených halách i v případě nepříznivého počasí; berte prosím v úvahu, že může být zima, mokro, kluzko, místy železné děrované rošty na podlaze, prašný či blátivý povrch.

K získání zápočtu z předmětu KPŘ/EXKR je nutná aktivní účast v rámci exkurzního dne. Nepřítomnost v době konání exkurze nelze nahradit jinou aktivitou.

Monika Morris

Výuka cvičení BPĚS 5.10.

Vzhledem k vydatným srážkám v minulých dnech proběhne cvičení z Pěstitelství BPĚS dne 5.10. na učebně.

ŠkardováKatedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181