Informace PdF UP o průběhu studia během nouzového stavu.

Vážené studentky, vážení studenti,

aktuální informace vedení PdF UP k průběhu a realizaci studia v období nouzového stavu jsou dostupné na webových stránkách PdF UP:

https://www.pdf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pruvodce-studiem-behem-obdobi-epidemie-koronaviru/

V případě jakýkoliv dotazů se můžete průběžně obracet na vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz), budeme se snažit vše obratem řešit dle aktuálních možností.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – INFORMACE PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ

Vážené studentky, vážení studenti,

při dokončování svých kvalifikačních prací (bakalářská/diplomová/závěrečná) prosím průběžně konzultujte elektronicky své kvalifikační práce se svými vedoucími (využívejte e-mailové kontakty uvedené na webových stránkách katedry biologie).

Bližší informace o řešení situace ohledně zápočtů/zkoušek/státnic a obhajob budou dostupné na webových stránkách UP: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/ Informace o implementaci příslušných opatření na KPŘ budou dostupné na těchto webových stránkách poté, co budeme mít bližší informace k dispozici od vedení UP/PdF UP.

Děkuji Vám za trpělivost a přeji všem hodně zdraví a klidu v nadcházejících dnech. Přestože je aktuální situace mimořádná a v mnoha ohledech náročná, věřím, že společnými silami vše zvládneme.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Zrušení kontaktní výuky – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě rozhodnutí vedení UP platí aktuálně zrušení kontaktní výuky do odvolání. Bližní informace k řešení mimořádné situace ohledně COVID-19 doporučuji sledovat následující informační kanály:

1) Obecné informace: https://www.upol.cz/covid-19/

2) Semestr/státnice/zkoušky: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus/

3) V případě zájmu o dobrovolnictví a pomoc: https://www.upol.cz/covid-19/dobrovolnici/

Ohledně informací týkajících se výuky na KPŘ prosím sledujte tyto webové stránky (sekce aktuality).

V případě potřeby můžete průběžně prostřednictvím univerzitního e-mailu kontaktovat své vyučující.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ (kontakt: martin.jac@upol.cz)

Organizace výuky předmětů vyučovaných J. Kopeckou po dobu trvání karanténních opatření a zrušení kontaktní výuky na UP

Vážené studentky, vážení studenti,

prosím, abyste v době omezení kontaktní výuky sledovali pravidelně komunikační kanály pro jednotlivé předměty:

  • KPŘ/AZHG@, BDIKQ@, KZPEQ, PND1@, PNDG@ – veškeré informace, požadavky k samostudiu a studijní materiály budou průběžně sdíleny prostřednictvím Moodle
  • Souvislé pedagogické praxeKPŘ/PNP1@, KNP1@ - vycházejte z informací, které jste obdrželi před zahájením vašich praxí a jsou dostupné též na stránkách katedry. Termín pro odevzdání elektronického portfolia pro studenty denního studia je 30. duben 2020. odevzdáváte v systému STAG. Studenti kombinovaného studia odevzdávají svá portfolia elektronicky nejpozději do 15. června 2020 na e-amilovou adresu jitka.kopecka@upol.cz.
  • Pokud někteří studenti nemají ještě uzavřen předmět KPG/KPX2Q, prosím, aby mne kontaktovali e-mailem na adresu jitka.kopecka@upol.cz
  • Předměty, kde aktuálně zastupuji dr. Morris: KPŘ/BPENQ, AGPZ, BGPZ, MKNQ, MKPPQ - veškeré informace vám byly zaslány e-mailem, stejným způsobem budou v případě potřeby doplňovány a aktualizovány.
  • Informace k výuce terénních exkurzí a předmětu Přehled geologie ČR (KPŘ/PNGČ@, KNGČ) v rámci denního i kombinovaného studia budou upřesněny s ohledem na vývoj situace na PŘELOMU BŘEZNA A DUBNA – sledujte Moodle.

Se studenty, kteří potřebují konzultace k závěrečné práci, se domlouvám vždy individuálně prostřednictvím e-mailu.

Prosím, sledujte uvedené komunikační kanály a v případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji za spolupráci.

Jitka Kopecká

Zrušení kontaktní výuky 11. 3. – 22. 3. 2020 – doplňující informace.

Vážené studentky, vážení studenti,

zrušení kontaktní výuky se týká i všech prezenčních typů zápočtů, kolokvií, zkoušek, konzultací k BP/DP, veškeré výuky v prezenčním studiu a také výuky v kombinovaném studiu ve dnech 13. března 2020 a 20. března 2020.

Ohledně požadavků na splnění předmětů, studijních materiálů, distančních forem výuky a studia Vás budou postupně elektronicky kontaktovat vyučující příslušných předmětů. Prosím, aby Vaše komunikace s vyučujícími v souladu s pokyny vedení UP/PdF UP probíhala výhradně elektronicky nebo telefonicky.

V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se můžete průběžně obracet též přímo na sekretariát katedry (marcela.pazdirkova@upol.cz; tel. 585 635 181) nebo vedoucího katedry (martin.jac@upol.cz; tel. 585 635 183).

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

INFORMACE STUDENTŮM – ZRUŠENÍ KONTAKTNÍ VÝUKY 11.3. -22.3.2020

Vážené studentky, vážení studenti

v souvislosti s dočasným zrušením kontaktní výuky od 11. 3. – 22.3. 2020 budete o alternativních formách výuky a studia v tomto období u předmětů garantovaných katedrou biologie PdF UP individuálně elektronicky  informováni jednotlivými vyučujícími.

Další případné informace budou též dostupné na webových stránkách Katedry biologie.

Martin Jáč, vedoucí KPŘ

 

Jitka Kopecká – konzultační hodiny nově

Vážené studentky, vážení studenti,

v případě zájmu můžete využít mé konzultační hodiny nově v následujícím termínu:

 

                                         čtvrtek 15: 00 – 16:00

 

Na jiný termín se vždy prosím domluvme e-mailem: jitka.kopecka@upol.cz

Děkuji.

Jitka Kopecká

„Exkurze k udržitelnému rozvoji – pátek 6. března 2020″

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 6. 3. 2020 proběhne exkurze k udržitelnému rozvoji (KPŘ/EXKUR, EXKUQ a MXKUQ) v zastoupení pod vedením dr. Evy Jahodářové.
Všechny ostatní propozice k exkurzi a její program zveřejněný na webu katedry zůstávají v platnosti.

Písemné zkoušky dr. Jahodářové proběhnou v zastoupení přesně dle údajů v systému IS STAG (= zkoušky se neruší, ani se nemění jejich čas apod.).
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

„Konzultační hodiny dr. Morris“

Vážené studentky, vážení studenti,

konzultační hodiny dr. Morris se ruší do odvolání. V případě potřeby se prosím obracejte na vedení katedry.
.
Rozvrhovaná výuka v prezenčním i kombinovaném studiu bude v plném rozsahu probíhat v zastoupení dle stanoveného rozvrhu.
Martin Jáč, vedoucí KPŘ

Upozornění studentům EKOL – praxe

Vážené studentky, vážení studenti,

po 2 letech zveřejnění nabídky všem studentům oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor 2. a 3. ročníku s nabídkou možnosti financování odborné praxe v rámci projektu EnviTrio na správách CHKO v příhraniční oblasti s Polskem byla povolená kvóta studentů vyčerpaná ke dni 17.2.2020.

Počet studentů již skutečně nejde v rámci projektu navýšit. Studenti také byli osobně informováni, že počet hrazených praxí je omezen.

Pro r. 2020 lze uskutečnit praxi za zvýhodněných podmínek (zadarmo inspekční pokoje pro 2 osoby) v CHKO Orlické hory a Jeseník (v omezeném počtu), další lze bez ubytování zdarma realizovat v CHKO Broumovsko či Beskydy (vše v omezeném počtu).

Pokud student nechce z důvodu (např. vzdálenosti) v příhraničí praxi vykonávat, vybere si ve svém okolí odpovídající organizaci či podnik blízký studijnímu oboru (na dalších správách CHKO, NP, AOPK ČR, na referátech ŽP krajů, okresů atd.).

Při nejasnostech se schválením Vámi zvolené praxe se obracejte s dotazy na doc. Jitku Málkovou CSc. nebo Mgr. Kateřinu Sklenářovou Ph.D.

Děkujeme za pochopení.

doc. Jitka Málková CSc.Katedra biologie

Purkrabská 2
Olomouc 779 00
Tel.: 585 635 181